Боян Стоянов

Боян Стоянов
Стажант

През 2013г. Боян започва да посещава Conveyer и да помага при изработката на макети. Успоредно с това кара първата си година в УАСГ София, специалност „Архитектура”. С настъпването на лятото на 2014г. той започва летен стаж във фирмата. Заедно с другите колеги стажанти и част от екипа работи по изготвянето на Conveyer Catalog- вътрешен дигитален справочник съставен с цел да помага на фирмата в идейна фаза и проучване. А, ако Боян не е в Conveyer, в университета или с приятели, то навярно спортува някъде из София.