Таня Митакева

Таня Митакева
Служител

Таня Митакева започва работа в conveyer през септември 2013. Участва във всички фази на работния процес от предпроектни проучвания до работни детайли.
През 2010 заминава за Щутгарт, Германия по програма Еразъм. 2011 Таня завършва УАСГ (София), катедра Теория и история на архитектурата. По това време стажува в ателие Борисов§Борисов Архитекти. След това близо две години работи в ателието на архитект Владимир Михов, където се занимава с разработката на идейни и технически проекти на вилни селища и еднофамилни къщи.
Вместо да си купува архитектурни атласи, Таня обича да обикаля света и да трупа впечатления в реално време.