Ангел Савлаков

Ангел Савлаков
Партньор

Ангел Савлаков съосновава conveyer заедно с Иван Драгошински и Ивайло Андреев през 2007. Завършил е Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София през 2001 с Награда за дизайн на достъпна среда за хора с увреждания. Завършва специализация след дипломиране към катедра „Градоустройство” през 2003. Между 2001 и 2005 Ангел Савлаков работи за Симеон Борисов Архитекти и +архитектура, където той работи върху различни по вид и мащаб проекти. Някой от тях включват - водене на всички етапи от процеса на три офис сгради, завършени в София; конкурс за нова сграда на Градска галерия в София, конкурсно предложение за Милениум Бизнес Център в София с площ 50 000 кв.м; предпроектно проучване и идеен проект за многофункционален комплекс в Букурещ-Metropоlis Center завършен през 2008 година. Между 2005 и 2007 Ангел Савлаков сътрудничи с Иван Драгошински и за кратък период с Арка Студио и ОБИ архитекти върху няколко проекта. Някои от тях включват – 30 000 кв.м жилищен комплекс в Банско, предпроектно проучване за 10 000 кв.м преустройство на хотелски комплекс във Варна.
От 2010 Ангел Савлаков преподава Архитектура в Нов Български Университет, София.
Неговите интереси са насочени в проучване на връзката между архитектура и скулптура, теория за създаване на форми в пространството и иновационни строителни технологии.