Ангел Савлаков

Ангел Савлаков
Партньор

Ангел Савлаков съосновава conveyer заедно с Иван Драгошински и Ивайло Андреев през 2007. Завършил е Университета по Архитектура, Строителство и Геодезия, София през 2001 с Награда за дизайн на достъпна среда за хора с увреждания. Завършва специализация след дипломиране към катедра „Градоустройство” през 2003. Между 2001 и 2005 Ангел Савлаков работи за Симеон Борисов Архитекти и +архитектура, където той работи върху различни по вид и мащаб проекти. Някой от тях включват - водене на всички етапи от процеса на три офис сгради, завършени в София; конкурс за нова сграда на Градска галерия в София, конкурсно предложение за Милениум Бизнес Център в София с площ 50 000 кв.м; предпроектно проучване и идеен проект за многофункционален комплекс в Букурещ-Metropоlis Center завършен през 2008 година. Между 2005 и 2007 Ангел Савлаков сътрудничи с Иван Драгошински и за кратък период с Арка Студио и ОБИ архитекти върху няколко проекта. Някои от тях включват – 30 000 кв.м жилищен комплекс в Банско, предпроектно проучване за 10 000 кв.м преустройство на хотелски комплекс във Варна.
От 2010 Ангел Савлаков преподава Архитектура в Нов Български Университет, София.
Неговите интереси са насочени в проучване на връзката между архитектура и скулптура, теория за създаване на форми в пространството и иновационни строителни технологии.

Бивши служители

Симеон Спасов, Таня Митакева,Ралица Стойнова,Савина Гугова,Силвия Ангелова

Бивши стажанти

Йоан Цанков, Мария Попова,Милена Никова,Боян Стоянов,Димитър Аврамов,Димитър Гамизов,Васил Добрев,Ралица Карамусалова,Елица Тодорова,Александрина Стойкова,Мартина Канушева,Илиян Стоев,Ива Бардарска,Христина Анастасова,Мая Ризова,Александър Стойчев,Ивета Донева,Симона Жекова,Мира Спасова,Христина Баракова,Михаела Георгиева

Сътрудници

Борислав Нечев, Николай Митов,Roomstudio (Велизар Димитров, Стоимен Митовски, Даниела Ахклвист)