Гергана Симова

Гергана Симова
Служител

Гергана Симова е част от екипа на conveyer от края на 2013г-в началото като стажант ,а след това като пълноправен член на екипа. Оттогава до сега тя взима участие в проекти за жилищни сгради, както в идейна, така и в работна фаза, и разбира се в задължително съпътстващите работният процес проучвания.
Гергана завършва архитектура в УАСГ (София), катедра Сградостроителство, през 2014 г. През 2012-2013 година прекарва един семестър по програма Еразъм в Технически университет, Бърно, Чехия. Участвала е в редица курсове и семинари, организирани под патронажа на Пакта за стабилност на Югоизточна Европа – ДААД.
Наред с архитектурата се занимава и с разнообразна художествена дейност- графика, живопис, приложни изкуства.

Бивши служители

Симеон Спасов, Таня Митакева,Ралица Стойнова,Савина Гугова,Силвия Ангелова

Бивши стажанти

Йоан Цанков, Мария Попова,Милена Никова,Боян Стоянов,Димитър Аврамов,Димитър Гамизов,Васил Добрев,Ралица Карамусалова,Елица Тодорова,Александрина Стойкова,Мартина Канушева,Илиян Стоев,Ива Бардарска,Христина Анастасова,Мая Ризова,Александър Стойчев,Ивета Донева,Симона Жекова,Мира Спасова,Христина Баракова,Михаела Георгиева

Сътрудници

Борислав Нечев, Николай Митов,Roomstudio (Велизар Димитров, Стоимен Митовски, Даниела Ахклвист)