Гергана Симова

Гергана Симова
Служител

Гергана Симова е част от екипа на conveyer от края на 2013г-в началото като стажант ,а след това като пълноправен член на екипа. Оттогава до сега тя взима участие в проекти за жилищни сгради, както в идейна, така и в работна фаза, и разбира се в задължително съпътстващите работният процес проучвания.
Гергана завършва архитектура в УАСГ (София), катедра Сградостроителство, през 2014 г. През 2012-2013 година прекарва един семестър по програма Еразъм в Технически университет, Бърно, Чехия. Участвала е в редица курсове и семинари, организирани под патронажа на Пакта за стабилност на Югоизточна Европа – ДААД.
Наред с архитектурата се занимава и с разнообразна художествена дейност- графика, живопис, приложни изкуства.