Конвеер - книга Българската Нова Вълна

WhATA, ‘Конвеер’ в Българската Нова Вълна, ред. от Гяурова, Бояна, (София: ЕДНО, 2012), стр. 190-193