Симона Жекова

Симона Жекова
Стажант

Симона е понастоящем студент по архитектура в "Университет по архитектура, строителство и геодезия", София. През следващата година ще бъде Еразъм - студент в RWTH Aachen, Германия. 
Тя взима участие в различни организации и формати като Ротаракт Клуб София, Академия Лидери, ЕАСА. 
Симона харесва архитектурата заради нейната многостранност и възможност за докосване на различни науки и изкуства чрез нея.