Утрешната България - Списание A10

Indira Van 'T Klooster, 'Утрешната България', A10, бр.57, (2014), стр.48-49