Цветан Кьосев

Цветан Кьосев
Служител

Цветан Кьосев постъпва на летен стаж в conveyer през 2011 година. Всяко следващо лято той се присъединява към екипа, като помага с макетиране на различни по мащаб и вид макети, и в начални фази на анализ и идейни проекти на няколко проекта. Някои от проектите са KITA - частна детска градина и еднофамилна къща в София.
В момента Цветан е част от екипа на conveyer , занимаващ се със съставянето на уебсайта.
През 2013 Цветан завършва своето бакалавърско обучение в английския Университет Плимут. По време на обучението си в университета, Цветан проявява силен интерес към terrain vague пространства – наричани още ‘ бели петна’ в града, и урбанистични джобове. Те представляват изоставени пространства, без ясен собственик и функция. Повлиян от този си интерес, той пише дисертационната си работа върху изоставените от комунизма постройки и паметници и се опитва да определи тяхната роля в един съвременен град.

Бивши служители

Симеон Спасов, Таня Митакева,Ралица Стойнова,Савина Гугова,Силвия Ангелова

Бивши стажанти

Йоан Цанков, Мария Попова,Милена Никова,Боян Стоянов,Димитър Аврамов,Димитър Гамизов,Васил Добрев,Ралица Карамусалова,Елица Тодорова,Александрина Стойкова,Мартина Канушева,Илиян Стоев,Ива Бардарска,Христина Анастасова,Мая Ризова,Александър Стойчев,Ивета Донева,Симона Жекова,Мира Спасова,Христина Баракова,Михаела Георгиева

Сътрудници

Борислав Нечев, Николай Митов,Roomstudio (Велизар Димитров, Стоимен Митовски, Даниела Ахклвист)