Цветан Кьосев

Цветан Кьосев
Служител

Цветан Кьосев постъпва на летен стаж в conveyer през 2011 година. Всяко следващо лято той се присъединява към екипа, като помага с макетиране на различни по мащаб и вид макети, и в начални фази на анализ и идейни проекти на няколко проекта. Някои от проектите са KITA - частна детска градина и еднофамилна къща в София.
В момента Цветан е част от екипа на conveyer , занимаващ се със съставянето на уебсайта.
През 2013 Цветан завършва своето бакалавърско обучение в английския Университет Плимут. По време на обучението си в университета, Цветан проявява силен интерес към terrain vague пространства – наричани още ‘ бели петна’ в града, и урбанистични джобове. Те представляват изоставени пространства, без ясен собственик и функция. Повлиян от този си интерес, той пише дисертационната си работа върху изоставените от комунизма постройки и паметници и се опитва да определи тяхната роля в един съвременен град.