Beyond the Borders

Конвеер са автори и организатори на събитието "Beyond the Borders" в колаборация с Бора Петкова - събитие, което изследва взаимовръзките между архитектурата, скулптурата и времето. [05/07/2008].