Експериментални структури за покривно покритие тип „черупка“ – 2009 г.