Упражнение по формообразуване с условие „Ритмика спрямо равнина в пространството, организирана чрез рязане и сгъване, без загуба на материал “ – 2012 г.