Упражнение по формообразуване с условие „Рязане и сгъване без загуба на материал“ – 2008 г.